Συνεισφορά

Το e-Αιμοδότες αναπτύχθηκε και εξελίσσεται με μοναδικό κίνητρο την αγάπη για την αιμοδοσία. Δεν είναι εμπορική εφαρμογή και δεν υπάρχει οικονομικό όφελος από αυτήν.

Μπορείτε και εσείς, αν το επιθυμείτε, να συνεισφέρετε στην προσπάθεια μας με διαφόρους τρόπους.

Αν χρησιμοποιείτε το e-Αιμοδότες:

* προσφέρετε ανατροφοδότηση. Στείλτε μας τις παρατηρήσεις, τα σχόλια σας, τις προτάσεις σας ή αναφορά για τυχόν λάθη.

* προτείνετε την και σε άλλους Δήμους ή οργανισμούς, προσφέροντας ίσως και μια επίδειξη των δυνατοτήτων του.

* αν έχετε ευχέρεια λόγου, βοηθήστε μας να συγγράψουμε τα εγχειρίδια χρήσης.

Αν δεν χρησιμοποιείτε το e-Αιμοδότες, υποστηρίξτε το, θέτοντας τον υπόψιν του Νοσοκομείου σας ή άλλου φορέα στον οποίο έχετε πρόσβαση.

Αν είστε προγραμματιστής:

* ελέγξτε τον για κενά ασφαλείας και ενημερώστε μας.

* προτείνετε μας τεχνικές βελτιώσεις.

Επικοινωνία: (e_aimodotes@sch.gr ή robotics@3lyk-komot.rod.sch.gr)

Προγραμματισμός Διαδικτυακής Εφαρμογής: Άγγελος Μιχαήλ Χουβαρδάς
Προγραμματισμός Android Εφαρμογής: Λέανδρος Κουρτίδης
Υπεύθυνοι Καθηγητές: Βερρή Ανδρονίκη (ΠΕ86), Μαργαρίτης Χουρμούζης (ΠΕ03), Αθανασούλα Αικατερίνη (ΠΕ04.04)