Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων


Η Εφαρμογή «e-Αιμοδότες» συμμορφώνεται απόλυτα με τις απαιτήσεις του κανονισμού 2016/679 της ΕΕ γνωστού ως GDPR περί προστασίας των Προσωπικών σας δεδομένων.

Το «e-Αιμοδότες» διαθέτει τα προσωπικά σας δεδομένα στην ομάδα ανάπτυξης της εφαρμογής για την παροχή εξυπηρέτησης και των υπηρεσιών της προς εσάς καθώς και στην εταιρία / εφαρμογή OneSignal Messaging SDK, για την συλλογή πληροφοριών, το οποίο σε γενικές γραμμές μας βοηθά στην αποστολή εξειδικευμένων και γενικών ειδοποιήσεων/ μηνυμάτων στις android συσκευές. Τα δεδομένα αυτά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώρισή σας με μοναδικό τρόπο μεταξύ άλλων, με σκοπό την εμφάνιση στοχευμένων μηνυμάτων ή περιεχομένου. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν πληροφορίες WiFi και μοναδικά αναγνωριστικά συσκευών / λογαριασμών χρηστών. Η υπηρεσία OneSignal έχει συμμορφωθεί με το νέο κανονισμό προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR).

Εξαίρεση από Ειδοποιήσεις OneSignal Push Notifications:
Mπορείτε, στις περισσότερες περιπτώσεις να εξαιρεθείτε από τη λήψη των ειδοποιήσεων/μηνυμάτων μεταβαίνοντας στις “Ρυθμίσεις” της συσκευής σας και εντοπίζοντας τις αντίστοιχες ρυθμίσεις (ενδέχεται κάτω από τον τίτλο “Ειδοποιήσεις”), και στη συνέχεια αλλάζοντας αυτές τις ρυθμίσεις για ορισμένες ή όλες τις εφαρμογές στη συσκευή σας. (Διαφορετικές διαμορφώσεις της συσκευής, ή ενημερώσεις στις συσκευές, μπορεί να επηρεάσουν ή να αλλάξουν το πώς λειτουργούν αυτές οι ρυθμίσεις.)

Ο σκοπός της επεξεργασίας είναι ανάλογος της εκάστοτε επιτελούμενης λειτουργίας και δεν υπάρχουν δευτερεύουσες χρήσεις, δηλαδή τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον δηλωθέντα σκοπό.

Το «e-Αιμοδότες» εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ασφαλείας όσον αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ενδεικτικά εφαρμόζουν κάθε προληπτικό μέτρο με σκοπό:
α) απαγορεύουν την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων σε εξοπλισμό επεξεργασίας που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία
β) αποφεύγουν τη μη επιτρεπόμενη ανάγνωση / αντιγραφή / τροποποίηση / αφαίρεση υποθεμάτων δεδομένων
γ) αποφεύγουν τη μη επιτρεπόμενη εισαγωγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
δ) αποφεύγουν τη χρήση συστημάτων αυτοματοποιημένης επεξεργασίας από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που χρησιμοποιούν εξοπλισμό επικοινωνίας δεδομένων
ε) εξασφαλίζουν ότι τα εξουσιοδοτημένα προς επεξεργασία πρόσωπα έχουν πρόσβαση μόνο στα δεδομένα που καλύπτει η εξουσιοδότηση πρόσβασής τους κ.α.

Καθ’ όλη τη διάρκεια που τηρούμε τα δεδομένα σας, έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά με σκοπό την ενημέρωση τους, τη διόρθωσή τους , την διαγραφή τους καθώς επίσης και τη φορητότητα τους. Έχετε το δικαίωμα να αλλάξετε τις παρακάτω συγκαταθέσεις σας οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε ενημερώνοντας με email στο robotics@3lyk-komot.rod.sch.gr

Προγραμματισμός Διαδικτυακής Εφαρμογής: Άγγελος Μιχαήλ Χουβαρδάς
Προγραμματισμός Android Εφαρμογής: Λέανδρος Κουρτίδης
Υπεύθυνοι Καθηγητές: Βερρή Ανδρονίκη (ΠΕ86), Μαργαρίτης Χουρμούζης (ΠΕ03), Αθανασούλα Αικατερίνη (ΠΕ04.04)